Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Met het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten; wind- en (grotere) zonprojecten voorgefinancierd. Het gaat specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) voorfase van je project, wanneer je nog niet weet of het project doorgaat.

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. De provincie Zuid-Holland is de eerste provincie die naast EZK bijdraagt aan het fonds. Coöperaties uit Zuid-Holland, Drenthe, Utrecht en Limburg kunnen een aanvraag voor financiering doen. 

Is jouw coöperatie in een andere provincie gevestigd? Neem dan contact op met Energie Samen voor eventuele andere mogelijkheden voor financiering.

Ga direct naar: lening aanvragen 
Ga direct naar: aansluiten als ondersteunend projectbureau

Welke kosten worden voorgefinancierd?

Duurzame energiecoöperaties en -verenigingen kunnen bij het Ontwikkelfonds geld lenen voor:

 • personele ondersteuning (projectbegeleider) vanuit een aansloten projectbureau.
 • out-of-pocket-kosten’ voor specialistische onderzoeken of andere noodzakelijke deelstappen om te komen tot een financierbare business case en een onherroepelijke vergunning voor je project.

Revolverend fonds

Wanneer financial close voor het project is bereikt stort de coöperatie het beschikbaar gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft de coöperatie niets terug te betalen.

Hoe werkt het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties?

Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het Ontwikkelfonds leningen aan Energie Samen als fondsmanager. Het bedrijfsbureau van Energie Samen doet de uitvoering van het fondsmanagement in samenwerking met regionale koepels en projectbureaus.

Het bedrijfsbureau gaat, in overleg met regiocoördinatoren:

 • contact leggen met de betrokken lokale energiecoöperaties,
 • financieringsvragen in behandeling nemen,
 • beoordelen of organisatie en plannen van aanvrager levensvatbaar zijn,
 • aan het Nationaal Groenfonds voorstellen om leningen vanuit het Ontwikkelfonds te verstrekken aan de aanvragers, volgens vooraf vastgestelde kaders en voorwaarden.

Bekijk de video over het Ontwikkelfonds

Tekst loopt door onder video.


Waarom is het Ontwikkelfonds nodig?

Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale steun, van omwonenden en gemeentebesturen. Niet alle energiecoöperaties kunnen echter de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren.

Energiecoöperaties verschillen van bedrijfsmatige projectontwikkelaars omdat zij vaak maar één project ontwikkelen. Zeker startende coöperaties. De meeste coöperaties werken met vrijwilligers, en zonder startkapitaal. Projectontwikkelaars hebben een portfolio van projecten waarover zij het risico van het niet doorgaan van projecten, kunnen spreiden.

Met het beschikbaar stellen van gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal wordt dit probleem opgelost. Kennis, kunde en geld kunnen nu beschikbaar komen voor initiatieven die kansrijk zijn.

Uitgangspunt van het ontwikkelfonds is de verdere professionalisering van de coöperatieve sector en hun projecten.

Meer informatie

Bekijk onderstaande pagina's voor meer info over de voorwaarden van het fonds en aanvragen van financiering.
Neem bij vragen contact op met Cilou Bertin via: fondsen@energiesamen.nu

Alle nieuws over het Ontwikkelfonds

 • Lening aanvragen bij het Ontwikkelfonds

  Op deze pagina vind je de voorwaarden voor het aanvragen van een lening bij het Ontwikkelfonds voor Coöperaties en een link naar het aanvraagformulier.
 • Aangesloten projectbureaus

  Als je gebruik maakt van het Ontwikkelfonds dan schakel je voor de projectbegeleiding één van de aangesloten projectbureaus in. Op deze pagina vind je alle aangesloten projectbureaus.
 • Aansluiten als projectbureau

  Meld je als projectbureau aan als je beschikbaar wilt zijn als ondersteuner voor energiecoöperaties die gebruik maken van het ontwikkelfonds. Energiecoöperaties die een lening krijgen vanuit het ontwikkelfonds kunnen ondersteund worden door aangesloten projectbureaus in de ontwikkeling van een wind- of zonne-project. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen projectbureaus zich inschrijven op het open-house contract met Energie Samen.
 • Downloads ontwikkelfonds

  Hier vind je de documenten die relevant zijn voor het aanvragen van een lening en het aansluiten als ondersteunend projectbureau. De pagina wordt continu aangevuld.